مدیرعامل شرکت مجتمع معادن سنگ مروارید برادران امینی