در نشست اختصاصی جناب آقای دکتر رضایی استاندار محترم استان اصفهان با جناب آقای حاج احمد امینی رئیس هیئت مدیره‌ی مجموعه سنگ برادران امینی، مشکلات موجود بر سر راه تولید مجموعه‌های تولید سنگ‌های مصرفی مطرح و تصمیماتی در خصوص حل آن‌ها اتخاذ شد.

[quote style=””]همچنین جناب آقای دکتر رضایی پس از تحسین مجموعه در خصوص رونق تولید و اقتصاد در صنعت سنگ کشور اظهار داشتند آنچه روز به روز بر ارزش فعالیت‌های شما افزون می‌کند جز عشقی که به هنر و پیشه‌ی خود دارید، نیست.[/quote]

[gallery_slider images=”3358,3359,3360″]