مجموعه‌ی صنایع سنگ برادران امینی در حمایت از طرح “آموزش تحت حمایت صنعت” دانشگاه علمی کاربردی واحد تیران از علاقه‌مندان صنعت سنگ از دیپلم تا دکترا دعوت می‌کند تا با ارائه‌ی ایده‌هایی که باعث حصول موارد ذیل شود از آموزش در محیط واقعی کار تا فرصت استخدام در مجموعه‌ی تولیدی معدنی سنگ برادران امینی بهره‌مند شوند.

  1. افزایش فروش و ارزش‌افزوده‌ی محصول
  2. افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات از معدن تا فروش
  3. تولید محصول جدید با دیدگاه هنری
  4. استانداردسازی فروش و صادرات
  5. استفاده‌ی بهینه از دستگاه‌ها (کاتالوگ و دانش)
  6. هر ایده‌ی دیگری که باعث افزایش سود کارخانه شود.

مجموعه‌ی سنگ برادران امینی مجری بخش صنعت دوره‌های آموزشی دوگانه دانشگاه علمی کاربردی در صنعت سنگ