[gallery_slider images=”3122,3123,3124,3125″]

کیفیت سنگ

سنگ با کیفیت سنگی‌ است که علاوه بر زیبایی و القاء آرامش در دیدگاه ناظرین، مقاومت و استحکام خود را تحت شرایط مختلف آب و هوایی حفظ کند، همانگونه که تلاش متخصصان مجموعه‌‌ی سنگ برادران امینی بر تولید سنگ‌های ساختمانی مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و استحکام بالاست.

جزئیات اجرا

مجموعه‌ی سنگ برادران امینی با بهره‌گیری از دو خط تولید مجزا در تولید سنگ‌های تایل و اسلب و به کارگیری روش‌های زیر در هر یک از خطوط تولید در جهت به کارگیری آخرین استانداردهای کیفی تولید سنگ‌های ساختمانی، کف و نما کوشیده است.

برش کوپ سنگ در خط تایل توسط قله‌برها و در خط اسلب توسط اره‌ها انجام می‌پذیرد؛ تفاوت در این قسمت ابعاد سنگ‌هایی است که توسط هر دستگاه قابل استخراج است.

قطعات بریده شده‌ی سنگ در این مرحله از پشت توری میخورند، توری‌ها توسط چسب در پشت سنگ چسبانده شده و نهایتا در هوای آزاد خشک می‌شوند.

سطح رویی سنگ در این مرحله به رزین و اپوکسی آغشته می‌شود پس از آن سنگ‌ها در کوره‌های حرارتی قرار می‌گیرند تا تحت واکنشی شیمیایی سطح سنگ مستحکم شود.

در این مرحله توسط دستگاه کالیبر و پیش‌ساب ضخامت سنگ در تمامی نقاط آن یکسان می‌شود.

تحت عملیات رزین و اپوکسی شکستگی‌ها و خلل و فرج باقی‌مانده روی سطح سنگ اصلاح و ترمیم شده و به وسیله‌ی دستگاه UV سطح سنگ خشک می‌شود.

در این مرحله تحت دستگاه ساب نهایی سنگ با کیفیت استاندارد نهایی آماده‌ی برش می‌شود.

در نهایت با دستگاه فرز دروازه تمام اتوماتیک در خط اسلب و دستگاه‌های طولی‌بر، کله‌بر و حکمی‌بر در خط تایل، سنگ در ابعاد دلخواه و مطابق با سفارش مشتریان برش می‌خورد.

راهکارهای مقاوم‌سازی سنگ

مجموعه‌ی سنگ برادران امینی تنها مجموعه‌ی فعال در حوزه‌ی سنگ می‌باشد که در جهت ارتقاء کیفیت سنگ، هر دو طرف سنگ را فرآوری می‌کند بدین صورت که پشت سنگ توری و چسب و روی سنگ رزین و اپوکسی کار می‌شود.

در تمامی مراحل فرآوری سنگ، واحد کنترل کیفی ناظر بر مراحل تولید، در صورت مشاهده‌ی کوچکترین نقصان، با بررسی چرایی موضوع از تولید محصول با کیفیت پایین جلوگیری کرده و در جهت رفع نقص و اصلاح مراحل فرآوری در بررسی کیفیت مواد مصرفی و تولید محصول نهایی با کیفیت می‌کوشد.