حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی

مجتمع معادن و کارخانجات سنگ برادران امینی پیرو تعهدات دوسویه‌ی خود در خصوص رعایت حقوق مشتریان و ارائه‌ی سفارشات مطابق با درخواست و نظر مشتریان محترم با حضور فعال خود در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به عرضه سنگ به صورت مواد اولیه، بریده شده و تزئینی طی سالیان متمادی پرداخته است.

تاریخچه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی سنگ و مصالح ساختمانی

[timeline][timeline_item year=”1393″ title=”استامنبول و اصفهان”]شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی سنگ و مصالح ساختمانی کشور ترکیه، شهر استانبول و استان اصفهان[/timeline_item][timeline_item year=”1394″ title=”اصفهان و تهران”]شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان و تهران[/timeline_item][timeline_item year=”1395″ title=”تهران و اصفهان”]شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی سنگ و مصالح ساختمانی تهران بزرگ و استان اصفهان[/timeline_item][timeline_item year=”1396″ title=”ورونا و شیامن”]شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی سنگ در کشور ایتالیا، شهر رم و کشور چین، شهر شیامن[/timeline_item][/timeline]