دستگاه اسکنر شرکت mapascan همراه با قابلیت اسکن تصویر سنگ اسلب به همراه ارائه‌ی ابعاد دقیق سنگ، همچنین ابعاد قابل استفاده پس از برش نهایی، در سنگبری سنگ برادران امینی واقع در شهرک صنعتی تیران، استقرار یافته و راه‌اندازی شد.

افتخاری دیگر از گروه تولیدی معدنی سنگ برادران امینی در نصب و راه‌اندازی دستگاه ایتالیایی اسکنر سنگ اسلب

همچنین این دستگاه امکان ثبت و کدبندی اسلب‌های موجود را فراهم می‌کند که این کار امکان ارائه‌ی نمونه‌های موجود، به مشتریان ارجمند و تصمیم‌گیری نهایی مطابق با تصویر و ابعاد دقیق اسلب را به دست می‌دهد.