بلوار آینه‌خانه اصفهان

به کارگیری سنگ مرمر در بنای ساختمان واقع در بلوار آینه‌خانه اصفهان.

 

تاریخ اجرا : مهر 1395
محل اجرا: بلوار آینه‌خانه اصفهان
EnglishPersian